ปรับระดับ 1 ได้ใน 1 ปี ให้เลย เงินสดรวม 1 แสนบาท

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. สมาชิกระดับ 6 และ 5 ณ วันที่ 14 กพ. 64 หากขึ้นระดับ 1 ได้ตามกำหนด จะมีสิทธิได้รับรางวัล 100% ของเงินรางวัล สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

2. สมาชิกระดับ 4 ณ วันที่ 14 ก.พ. 64 หากขึ้นระดับ 1 ได้ตามกำหนด จะมีสิทธิได้รับรางวัล 50% ของเงินรางวัล สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท 

3. สมาชิกระดับ 3 ณ วันที่ 14 ก.พ. 64 หากขึ้นระดับ 1 ได้ตามกำหนด จะมีสิทธิได้รับรางวัล 10% ของเงินรางวัล สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

4. สมาชิกระดับ 6 5 4 และ 3 จะต้องมียอดตัดจ่าย 6 ล้าน ก่อนวันที่ 14 กพ. 65 จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล

5. ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับรางวัล จะต้องมีสมาชิกในองค์กร รวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,000 คน

6. เอกสารที่ใช้ประกอบการรับรางวัล คือใบคำขอปรับระดับ และอีเมลล์ ที่ได้รับการตอบกลับจากบริษัทฯ

7. สำหรับผู้แนะนำ จะได้รับเชิญร่วมรับประทานอาหารกับทีมงาน พร้อมห้องพัก ที่มีชายหาดส่วนตัว ที่บางแสน 1 คืน

8. หากสมาชิกที่สามารถทำคุณสมบัติได้ มากกว่า 1 ท่าน จะใช้วิธีหารเฉลี่ย ตามสัดส่วนข้อที่ 1 2 และ 3

9. สมาชิกที่ได้รับรางวัล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัลที่ได้10. กรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ให้ถือคำตัดสินของ หจก.ทิพย์วิจิตร เป็นที่สิ้นสุด


สมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ เพื่อซื้อประกันราคาสมาชิก รับส่วนลดตลอดชีพ
โทร 0984544566